O Fundacji

O fundacji

Fundacja na rzecz wspierania turystyki motocyklowej powstała 1 czerwca 2016 roku z pasji do motocykli oraz szeroko pojętej turystyki. To właśnie ów pasja popycha nas do działania i to nią chcielibyśmy zarażać innych.

Działalność fundacji opiera się na następujących celach statutowych:

1. Wspieranie i pomoc

osobom aktywnie uprawiającym turystykę motocyklową.

2. Propagowanie turystyki

motocyklowej jako formy spędzania wolego czasu.

3. Popularyzacja idei

turystyki motocyklowej i krajoznawstwa za pomocą wszystkich dostępnych form.

4. Inicjowanie i wspieranie

rozwiązań w zakresie podnoszenia świadomości bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników dróg, ze szczególnym uwzględnieniem motocyklistów.

5. Praca

nad dobrym postrzeganiem motocyklistów.

6. Zwiększanie

świadomości prawnej społeczności motocyklowej.

7. Integracja środowiska motocyklowego

skupionego wokół Kujawsko-Pomorskiego forum motocyklowego „www.c-moto.pl”.

8. Wspieranie działania

i funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego forum motocyklowego „www.c-moto.pl”.

9. Nawiązywanie oraz współpraca

z innymi organizacjami w zakresie czynnego uprawiania oraz propagowania turystyki motocyklowej.

10. Działanie

na rzecz ochrony środowiska.

11. Wspomaganie

rozwoju społeczności lokalnej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Dokonywanie wsparcia

w zakresie utrzymania i napraw motocykli w oparciu o majątek fundacji oraz świadczenie porad w zakresie turystyki motocyklowej.

2. Organizację

wycieczek i wypraw motocyklowych.

3. Organizację

szkoleń przydatnych do uprawiania turystyki motocyklowej.

4. Organizację

spotkań integrujących środowisko motocyklowe lub promujących turystykę motocyklową i motocyklistów.

5. Organizację

zawodów sportowych, rajdów, konkursów oraz innych form rywalizacji sportowej z udziałem środowiska motocyklowego.

6. Wydawanie opinii

w ramach przeprowadzonych testów motocykli, akcesoriów motocyklowych lub akcesoriów turystycznych.

7. Uczestnictwo

w imprezach, wydarzeniach i projektach realizowanych przez inne podmioty, których organizacja może służyć celom statutowym Fundacji.

8. Finansowanie

funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego forum motocyklowego „www.c-moto.pl”.

9. Poszukiwanie Sponsorów i Donatorów

nastawionych na współpracę z Fundacją i służących pomocą w jej działaniach statutowych.

10. Współpracę

z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie celów działania Fundacji.

Zarząd fundacji

Marcin Kazimierski

Marcin Kazimierski

Prezes zarządu